Saturday, December 20, 2008

Ngày về Tân Uyên

Cảm thán
[ Mỹ nhân bên hoa sứ ]

Dung nhan hoa sắc tương ánh hồng
Môi thắm nụ hồng cợt gió đông
Ai đem hoa sắc khơi màu nhớ
Ai nhớ về ai ai nhớ không ?

Huỳnh Vân CĐ 2/15 TK


Hôm qua Chi Đoàn về Tân Uyên
Có cô em gái tóc đen huyền
Gánh bưởi đường xa về bên chợ
Áo bà ba tím đẹp như tiên

Anh lính mủ đen đồ ủi hồ
Xi ra đánh bóng bốt đờ sô
Rập rè theo bước cô hàng bưởi
Tán tĩnh đôi lời nói với cô

Vài anh Thiết Kỵ uống cà phê
Quán nhỏ cô em xỏa tóc thề
Kể chuyện ngày qua vùng tuyến lữa
Có bao đồng đội chẳng trở về

Cô hàng bán rượu mắt bồ câu
Mừng anh lính trận buổi bên nhau
[Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu]

Hôm nay Chi Đoàn về Bình Dương
Xa Tân Uyên quán nhỏ bên đường
Nhớ người em gái hôm dừng bước
Cơn mộng đêm nầy nghe vấn vương

Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment