Wednesday, February 25, 2009

Tiền đồn chiều nhớ em.
Huế chừ có lạnh không em ?
Gió từ bên nớ từng đêm thổi về
Anh còn biên trấn sơn khê
Mùa xuân nghe lạnh nẻo về nhớ ai
Bên ni không có hoa mai
Hoa sim rừng tím đường dài gót chân
Nhìn đồi xa nhớ Hải Vân
Như trong xa vắng bao lần nhớ nhau
Thuyền em qua bến Vân Lâu
Sông Hương một thuở bên cầu tiển đưa
Đông Ba phiên chợ chiều mưa
Em qua Vỹ Dạ sớm trưa ai chờ
Anh tiền đồn vắng bơ vơ
Nhớ em và Huế ngẩn ngơ nổi sầu
Đời chinh chiến biết về đâu
Tình xa bến mộng ban đầu nhớ thương

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment