Saturday, December 6, 2008

Quân ta về Long KhánhĐầu tháng tư Long Khánh mờ lửa đỏ
Giặc thù về từ quốc lộ hai mươi
Định Quán Phương Lâm đường vắng bóng người
Thay thế với xe tăng và đại pháo
Ba Sư đoàn tiến quân như giông bảo
Hai Trung đoàn Thiết giáp của Tàu Nga
Thêm Liên đoàn bảy lăm pháo tầm xa
Nuôi giấc mộng giải phóng vùng Long Khánh
Anh lính bộ trên mầu cờ kiêu hảnh
Nguyền hy sinh để bảo vệ quê hương
Thiết đoàn năm yểm trợ bắn mở đường
Sư Đoàn mười tám tuyến đầu chờ địch
Anh tám hai Biệt Động Quân xung kích
Trên tuyến đầu oai hùng lính mủ nâu
Anh Công Binh lo nối lại nhịp cầu
Ngày mai có Nhảy Dù về tiếp viện
Từ Biên Hòa anh Không Quân ứng chiến
Sẵn sàng bay những phi vụ nếu cần
Anh Pháo Binh ghi tọa độ thật gần
Để điều chỉnh khi tập trung hỏa lực
Lử Đoàn ba Kỵ Binh đêm thao thức
Chiến xa về bố trí tại Dầu Giây
Mắt căm hờn không ai ngủ đêm nay
Chờ giây phút xông pha vào chiến trận
Giặc về đây gây bao niềm oán hận
Gieo ly tan trên mảnh đất quê hương
Đêm hôm nay qua khắp những nẻo dường
Trong kiêu hảnh quân ta về Long Khánh

Lê Chiến khóa 8/72 SQTB

No comments:

Post a Comment