Wednesday, December 17, 2008

Trai thời chiến


Phạm Hùng, TX
Tuổi 19, xếp bút nghiên nhập ngủ
Bỏ sau lưng ấp ủ chuyện tương lai,
Tung Hoành Sơn gội nắng gió tháng ngày
Tròn bổn phận làm trai thời chiến loạn

Gót chân nhỏ, nhưng lòng son gan thép,
In dấu hài khắp chốn đất quê hương
Nơi Cao nguyên sỏi đá với rừng thiên
Trải dài xuống bưng biền vùng đất cuối

Ôm lý tưởng thanh bình cho sông núi,
Chống bạo tàn, dành cuộc sống ấm no
Ðổi máu đào, xương trắng lấy tự do
Thề nối bước cha anh vì đại nghĩa ..

Quyết xông pha , vẫy vùng nơi trận địa
Bom đạn gào đâu sờn chí nam nhi
Như Kinh Kha, dẩu có một lần đi
Gương Tráng Sĩ muôn đời soi hậu thế

Từng vùng đất cháy đen thành hoang phế,
Nay hồi sinh chào đón những đóa hoa
Rừng hoang vu ngập ánh nắng chan hòa
Ðồng lúa cháy ..xanh lên màu mạ mới

Những bước chân hầu như không biết mỏi,
Bước hành trình nặng trĩu …nỗi niềm riêng,
Chờ đợi ngày bom đạn đã ngủ yên
Về nối lại chuyện ngày xưa thuỡ ấy …

No comments:

Post a Comment