Saturday, January 3, 2009

Miền xa nhớ về emQuê hương em Vàm Cỏ Đông
Dừa xanh bóng mát bên đồng cò bay
Quê hương tôi Vàm Cỏ Tây
Phù sa nước đục phủ đầy mạ xanh
Cũng đồng lúa mái lều tranh
Khói lam chiều tỏa long lanh lối về
Tôi làm lính trận sơn khê
Xa dòng sông lở hẹn thề ngày xưa
Những ngày sớm nắng chiều mưa
Vàm Cỏ Đông rợp bóng dừa em qua
Nhớ màu áo lụa bà ba
Như da em trắng nỏn nà sắc son
Nhớ bông điên điển thơm ngon
Như môi em ngọt nụ hôn ban đầu
Ngày sông biển hóa cồn dâu
Tôi xa Vàm Cỏ tuyến đầu nhớ mong
Ngày xưa chỉ cách hai sông
Ngày nay muôn dặm ai không ngậm ngùi
Tôi buồn xứ lạ chẳng vui
Giày sô áo trận quen mùi lũng sâu
Nhớ em bến nước qua cầu
Như Tương giang vĩ nhớ đầu sông Tương
Đêm nay gió lạnh biên cương
Nhìn trăng gối súng mà thương một người

Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment