Saturday, December 6, 2008

Lá thư từ chiến trậnThư cho em gởi về từ chiến trận
Trong tháng ngày binh lửa khắp quê ta
Xa khu vườn đàn bướm nhỏ vờn hoa
Râm bóng mát cây dừa ôm trái ngọt
Dưới đồng sâu giọng hò ai thánh thót
Mái tranh nghèo lời mẹ hát ru con
Anh ra đi vì bổn phận nước non
Chưa trở lại như một lần hẹn ước
Nếu hôm nay thuyền xuôi về bến nước
Anh chưa về em có mỏi mòn trông ?
Bao thu buồn rồi đến những chiều đông
Thuyền vắng khách em về trong cô lẻ
Nếu hôm nay anh không về thăm mẹ
Chắc mẹ buồn nên tóc đổi thay màu
Xuân đã tàn rồi hè cũng qua mau
Bao thương nhớ chất chồng lên tóc trắng
Nếu hôm nay chuyến xe về thôn vắng
Anh chưa về em có đợi chờ không ?
Bao nhiêu năm anh vào cuộc phiêu bồng
Chưa có chuyến xe đưa người trở lại
Chiều quan ải nhớ em buồn ái ngại
Thương mẹ hiền năm tháng mõi mòn trông
Pháo tháp buồn nhìn én liệng bên sông
Thư vội viết thăm em từ chiến trận

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment