Sunday, December 14, 2008

Gần xa – không chia phôi


(Kính tặng toàn thể đồng môn Đồng Đế)
Tôi có nhiều chiến hữu
Cùng chung một chiếc nôi
Thao trường Đồng Đế cũ
Tình đồng môn trong tôi

Đồng Đế ơi! Đồng Đế
“Thao trường đổ mồ hôi
Chiến trường bớt đổ máu” (*)
Là chiếc nôi trong tôi

“Thanh kiếm với mặt trời
Lung linh màu thép bạc
Giữa đại dương bao la
Quyền uy trao mãi mãi” (**)

Vũ đình trường lộng gió
Lá bàng vàng bay quanh
“Anh ngàn năm thao diễn
Em xõa tóc chờ anh” (***

Ra trường mang áo trận
Màu xanh, màu cỏ hoa
Rằn ri loang vết đỏ
Súng trên tay giương cò

Trên bốn vùng chiến thuật
Bạn bè tôi vẫy vùng
Từ điểm cao, vùng trũng
Người vươn lên không trung

Pháo tầm xa yễm trợ
Bộ binh theo chiến xa
Phóng pháo cơ thét lửa
Tổng trừ bị hào hùng

Mũ nồi nâu, đen, đỏ
Nón sắt màu hoa rừng
Cùng điều binh, chia lửa
Chiếm lĩnh chiến trường xưa

Những người bạn biệt kích
Len lỏi rừng âm thầm
Nhặt tin từ lòng địch

Tử thần như bạn thân

Có bao chàng thủy thủ
Trùng dương sương vây mù
Biên cương là biển cả
Sóng vỗ hoài - thiên thu

Bao năm rồi ngẫm lại
Tình đồng môn không phai
Đời chiến binh lữ thứ
Tóc xanh đã bạc màu

Chiến trường xưa thuở nào
Binh đao thành quá khứ
Cựu chiến binh tồn tại
Thắp đuốc soi tương lai

Dâng vòng hoa tưởng niệm
Chiến binh đã hi sinh
Bội tinh trao miên viễn
Đến đồng môn thương binh

Hương trầm thơm lan tỏa
Tổ quốc hoài ghi công
Đời đời ta nguyện niệm
Tử sĩ thoát linh hồn

Đồng đội người ra đi
Nhiều người còn ở lại
Chí tang bồng hồ thỉ
Tình như hoa sớm mai

Đồng Đế, vòng tay Mẹ
Ôm trọn bạn bè tôi
Bao sắc màu áo lính
Gần xa – không chia phôi

9:25PM , 14-12-2002
Trần Ngọc Tấn - Khóa 8/72 Đồng đế
(*) Lời nhạc quân hành
(**) Phù hiệu của trường HSQ Đồng Đế
(***) Phỏng câu thơ “ Anh đứng ngàn năm thao diễn nghĩ/Em nằm xõa tóc đợi chờ anh”

No comments:

Post a Comment