Sunday, December 7, 2008

Chuyện tình em gái HuếThân tặng người em xứ Huế

Răng mà dị rứa chưa tề
Vô trong lớp học ngồi kề người ta
Ra chơi răng cứ lân la
Ai mô thấy rứa vào ra xầm xì
Chiều tan lớp học bửa ni
Đừng chờ bên cổng làm chi họ đồn
Làng ni xóm nớ cùng thôn
Ba mẹ tôi biết đánh đòn khổ thân
Mai tê nếu có lại gần
Bài thơ bửa nớ phân vân chép rồi
Nhét vào trang vở cho tôi
Tối về tôi đọc mai hồi âm cho
Mai ni bến Ngự qua đò
Muốn răng thì cứ dặn dò rứa thôi
Đừng thương chót lưởi đầu môi
Tôi lo lắng rứa đứng ngồi không yên
Mùa hè đỏ lữa truân chuyên
Ai xa xứ Huế về miền lữa binh
Chỗ mô thì cũng quê mình
Chỉ thay đổi cãnh nhưng tình không thay
Trường Tiền chừ lạnh mưa bay
Nhớ người mô rứa quắt quay nổi buồn .

Lê Chiến khóa 8/72 SQTB

No comments:

Post a Comment