Friday, December 19, 2008

Giáng sinh & Năm mới
(Kính gửi toàn thể đồng môn quân trường Đồng Đế-Nha Trang như lời CHÚC PHÚC)

Giáng sinh thơ thẩn đến gần
Sắp tàn năm cũ , Đông Quân(*) đang về
Chúc đồng môn khắp sơn khê
Từ quê nhà đến bên kia bán cầu
Nhận nhiều ân phước bền lâu
Chiến binh hồn giữ tình sâu thuở nào
Thần Đồng Đế như trăng sao
Trăng lên sáng tỏ, sao hoài lung linh
Giáng sinh năm về một lần
Ươm mầm hạnh phúc dâng tràn dương gian
Hai ngàn linh chín (2009) chứa chan
Hoa Xuân hé nụ, Đông tan tan dần
Đồng môn lòng mở thênh thang
Tâm Xuân xua hết tà ma cõi trần
Năm mới ngát hương thanh tân
Trao nhau quả ngọt trên cành yêu thương
Đồng môn như con muôn phương
Đồng Đế là Mẹ vạch đường con đi
Giáng sinh, năm mới, xuân thì
Muôn hoa hát khúc ân tình nuớc non

11:30PM, 19-12-2008
Trần Ngọc Tấn
Khóa 8/72 Đồng Đế

(*)Đông Quân: Chúa Xuân

No comments:

Post a Comment