Wednesday, December 17, 2008

Hẹn em nếu có kiếp sau"Chàng chiến sĩ đa tình Khoá 10B/72"

Tặng chiến sĩ Biệt kích Phạm Hòa

Chàng biền biệt trong cõi xa mưa gió
Thiếp ở nhà ngày vò vỏ đợi trông
Nhắn gió mây cho Thiếp gởi tấm lòng
Nàng cô phụ nhớ mong người chiến sĩ ...

Phạm Hùng, TX


Bao năm tìm bóng hình xưa
Nối lời ước hẹn còn chưa hôm nào
Trời cao đất rộng làm sao..!
Biết người nay ở nơi nào mà mong?

Một chiều mưa tạt bên song
Tin xa đưa đến ôm lòng quặn đau!
Nàng đi về cõi xa nào…
Bên trời Tây lạnh .. chàng gào khóc ai..!


Em ơi! Duyên phận không may
Kiếp nầy phải chịu đọa đày xa nhau
Hẹn em, nếu có kiếp sau
Tình anh vẫn mãi dạt dào cho em …

No comments:

Post a Comment