Thursday, November 27, 2008

Tôi sẻ trở về

Có một hôm tôi sẻ trở về
Qua con đường củ dọc bờ đê
Bầy trâu chậm bước trên đồng vắng
Ai gánh lúa chiều bước mải mê

Có một hôm tôi sẻ về thăm
Mẹ già tựa cửa đợi bao năm
Tiếng ai hò vọng vang theo gió
Giả gạo đầu thôn bóng trăng rằm

Có một hôm tôi sẻ tìm em
Bông buộc nhà ai đỏ lối mềm
Thôn nữ bên sông ngồi giặt lụa
Che nửa vần trăng lạnh gió đêm

Có một hôm tôi sẻ dừng chân
Bên tôi cây nạng gổ đôi lần
Thay bước giày sô ngày binh lửa
Bưng biền nhiều độ bước bâng khuâng

Có một hôm tôi về quê hương
Bàn tay với mảnh đạn còn vương
Viết nổi niềm đau vào nhật ký
Kỷ vật cho em khúc đoạn trường .

Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment