Wednesday, November 12, 2008

Em về bên nớ



Em về bên nớ

Em về bên nớ bửa ni
Răng mà không nói rứa khi anh buồn
Hương Giang con nước xuôi nguồn
Thuyền xa bến Ngự để buồn mô tê
Chợ Đông Ba có ai về
Trường Tiền mấy nhịp tóc thề gió bay
Thao trường anh bước đêm ngày
Trèo đèo,vượt suối quắt quay phận mình
Bên nớ em về lặng thinh
Bên ni anh đứng một mình bơ vơ
Răng không đội nón bài thơ ?
Cười chi dị rứa, anh vờ không ưa
Lở mai bên nớ trời mưa
Em về ướt áo đổ thừa tại anh
Bên ni đường bóng cây xanh
Soi cành liểu rủ mong manh bên hồ
Chiều nay vai nặng ba lô
Bên ni, bên nớ, bên mô cũng buồn .

SVSQ Lê Chiến khoá 8/72

No comments:

Post a Comment