Thursday, November 20, 2008

NGÀY TÔI VỀNgày tôi về đường Quang Trung nắng rọi
Hàng phượng buồn ve gọi buổi hè sang
Áo trắng ai chiều qua bến sông Hàn
Tôi cuối mặt nhớ em ngày đưa tiển
Tôi vẩn nhớ em một loài chim biển
Đem tình buồn lên tận đỉnh hồn tôi
Về Nha Trang ngày vượt suối băng đồi
Trưa nắng cháy bải Z buồn hiu hắt
Trên đồi cao ruồi bay về đầy mặt
Những bửa ăn nuốt vội ở trong mùng
Đèo Rù Rì chiều sương xuống mông lung
Ba lô nặng đêm di hành dả trại
Những buổi học trong giảng đường ái ngại
Chép bài thơ gởi em ở phố phường
Và những đêm mưa về lạnh thấu xương
Thơ em đọc ấm lòng người xa xứ
Tôi xông pha chiến trường ghi quân sử
Nhớ bạn bè nằm xuống giử quê hương
Rừng cao su in dấu ngựa biên cương
Rền tiếng xích trong đêm về hiu quạnh
Ngày tôi về chim biển vừa vổ cánh
Rời đại dương tìm hoang đảo mờ xa
Tôi một mình trong nổi nhớ thiết tha
Đọc thư củ nhớ em ngày ly biệt .

SVSQ Lê Chiến khoá 8/72

No comments:

Post a Comment