Monday, November 10, 2008

Cho người em yêu

Cho người em yêu .

Em yêu màu mủ đỏ
Anh Nhảy Dù hiên ngang
Cánh dù vương theo gió
Đưa em về trường tan
Anh Thủy Quân Lục Chiến
Em yêu màu mủ xanh
Nhớ hôm nào đưa tiển
Em khóc anh dổ dành
Anh biên phòng Biệt Động
Em yêu màu mủ nâu
Ngày bên nhau dệt mộng
Em áo đẹp nàng dâu
Anh vó câu Thiết Kỵ
Em yêu màu mủ đen
Dù đường xa vạn lý
Yêu như ngày mới quen
Anh người hùng Biệt Kích
Mủ anh màu lá xanh
Rừng sâu lùng dấu địch
Em mải chờ đợi anh .

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72
Chi Đoàn 2/15 TK Lử Đoàn III KB

No comments:

Post a Comment