Sunday, November 30, 2008

Giải phóng gì đâu .Anh xa quê mẹ từ phương Bắc
Băng núi đèo cao xuống Hạ Lào
Sương lạnh mưa phùn ngày ướt mặt
Phi pháo từng đêm vở chiến hào

Anh vượt Trường Sơn vào xứ Quảng
Quê tôi đồng lúa mới lên bông
Sinh Bắc tử Nam làm cách mạng
Bao người vô tội xác trôi sông

Anh bỏ Hải Phòng vào Cam Lộ
Làng tôi những buổi khói lam chiều
Có bóng giáo đường hồi chuông đổ
Giờ đây quạnh quẻ với cô liêu

Anh đắp đường mòn xây cầu gổ
Đưa vào Nam súng đạn Nga Tàu
Pháo kích gài mìn trên quốc lộ
Giết người lánh nạn gánh gồng nhau

Anh chiếm phố phường nơi tôi ở
Lớp học trường xưa vắng tiếng cười
Xe tăng đạn pháo cơn mộng vỡ
Tôi bỏ quê hương sống xứ người

Giải phóng gì đâu gây đổ nát
Gia đình ly tán kẻ tội tù
Xa mẹ nhớ cha ngày lưu lạc
Oán hờn tôi nhớ suốt thiên thu .

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment