Tuesday, November 25, 2008

Hai ngả đường đờiAnh là chim vổ cánh
Trên biển rộng trời xa
Vì đất mẹ quê cha
Lảng quên đời son trẻ

Tôi vó câu bước nhẹ
Trên rừng núi cao nguyên
Sắt son một lời nguyền
Thanh bình tôi trở lại

Anh một chiều ái ngại
Rời vợ hiền ra đi
Vì bổn phận nam nhi
Dấn thân vào lửa đạn

Tôi giả từ bè bạn
Làm kỵ mã biên cương
Dấu xích bụi còn vương
Đường xa về thôn vắng

Anh nằm đây yên lặng
Xa người thân ngàn trùng
Anh là người anh hùng
Hy sinh đền nợ nước

Tôi chưa tròn mộng ước
Thanh bình về quê hương
Nên tôi nhớ phố phường
Những năm dài biệt xứ

Anh đi vào quân sử
Tôi sống kiếp lưu đày
Bài thơ gởi anh đây
Vinh danh người nằm xuống .

Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment