Sunday, November 9, 2008

Nhung Van Tho Dong De

Gởi người em gái hậu phương

Thư của người em gái hậu phương .

Từng đêm anh nhìn ánh hoả châu
Mờ soi bên cạnh chiến hào sâu
Là những đêm trường hiu hắt lạnh
Vắng anh ,em khóc mộng ban đầu

Em là em gái chốn hậu phương
Chưa gặp nhưng mà vẩn vấn vương
Thư ra tiền tuyến bao lần gởi
Ấp ủ tình em chốn sa trường

Chờ anh một ngày về phép đây
Để em gói trọn mến thương nầy
Cài lên mái tóc cành hoa dại
Quà lính biên cương với đắm say

Em không ái ngại ngày bên anh
Giày sô ,áo trận màu lá xanh
Còn em áo tím màu mơ ước
Một buổi bên nhau dệt mộng lành

Em là người em gái hậu phương
Anh là chiến binh xa phố phường
Đời lính phong sương tình đạm bạc
Em vẩn chờ anh , anh có thương ?

SVSQ Lê Chiến khoá 8/72Phạm Hùng 10B72

Ðêm nhìn ánh hỏa châu
Soi mờ ảo chiến hào
Núi rừng hiu hắt lạnh
Xa xa tiếng bom gào …

Người em gái hậu phương
Chưa gặp.. sao vấn vương?!
Anh Lính nhiều tưởng tượng
Ðang ở chốn xa trường ..
Bao giờ về phép đây?

Ðể tỏ hết tình nầy
Tặng em cành hoa dại
Quà của Lính biên cương
Em có ngại cùng anh

Ngồi ngắm khoảng trời xanh
Dắt tay nhau nhẹ bước
Mơ ước mộng duyên lành?

Người em gái hậu phương
Chiến binh xa phố phường
Phong sương và đạm bạc
Hỏi em ..em có thương?


Thư của người em gái hậu phương .

Từng đêm anh nhìn ánh hoả châu
Mờ soi bên cạnh chiến hào sâu
Là những đêm trường hiu hắt lạnh
Vắng anh ,em khóc mộng ban đầu

Em là em gái chốn hậu phương
Chưa gặp nhưng mà vẩn vấn vương
Thư ra tiền tuyến bao lần gởi
Ấp ủ tình em chốn sa trường

Chờ anh một ngày về phép đây
Để em gói trọn mến thương nầy
Cài lên mái tóc cành hoa dại
Quà lính biên cương với đắm say

Em không ái ngại ngày bên anh
Giày sô ,áo trận màu lá xanh
Còn em áo tím màu mơ ước
Một buổi bên nhau dệt mộng lành

Em là người em gái hậu phương
Anh là chiến binh xa phố phường
Đời lính phong sương tình đạm bạc
Em vẩn chờ anh , anh có thương ?

SVSQ Lê Chiến khoá 8/72

No comments:

Post a Comment