Tuesday, December 7, 2010

TỪ VẠN DẶM


Gío ơi! Hãy căng buồm về bến cũ
Cho thuyền đời quay ngược chuyến viễn du
Một đại dương, đôi bờ nhớ mịt mù
Trăn trở mãi tháng ngày nơi biệt xứ.

Mưa ơi! Hãy đong giọt buồn cô lữ
Nhắn dùm ta lời hò hẹn trăm năm
Lỡ mai sau ngỡ ngàng câu tình tự
Cũng còn đây nỗi nhớ rất âm thầm.

Mây ơi! Hãy về che rừng, ôm núi
Khoác đài trang lên cánh áo mù sương
Dệt bâng khuâng trong diễm ảo vấn vương
Cho cổ tích vẽ tranh thơ huyền thoại.

Nắng ơi! Nối biển trời quan tái
Với sơn khê đang lạnh lẽo, sơ khai
Thả ánh sáng vào tối tăm cổ đại
Sưởi ấm đời, soi chiếu bước tương lai.

Trăng ơi! Trải màu tơ đêm khắc khoải
Bàng bạc treo thương nhớ, bắt nhịp cầu
Đông dõi bóng theo ngàn trùng hồ hải
Tây nghiêng sầu cho dài quá... canh thâu!

Người ơi! Hãy hướng lòng từ vạn dặm
Thắp hương nguyền, mặc niệm mảnh non sông
Nhớ trời quê, lòng ly khách thầm mong
Ngày nắng ấm cho Xuân bừng sắc thắm.

HUY VĂN

No comments:

Post a Comment