Thursday, December 9, 2010

ĐÔNG MIÊNTháng 12! Đông khép vòng nhật nguyệt 
Thêm một mùa luân lạc chốn tha phương!
Thấm thoát đã qua bao lần sương tuyết
Gót lữ hành khua mòn mỏi dặm trường.

Đời không chỉ là thăng trầm ...cơm áo
Qua bao năm còn chồng chất nghiệt oan
Khi trời đất còn dọc ngang mê lộ
Là bóng quê còn xa thẳm bạt ngàn.

Tần ngần đếm phiên buồn đời cô lữ
Đêm chắt chiu từng cơn lạnh heo may
Những thoáng nhớ chợt buông lời tình tự
Cho sầu vương trên ngàn nỗi u hoài.

Gío thì thào, lạnh tràn đêm vô lượng
Trong cô phòng nhật ký trải niềm thương
Ngàn dặm xa về ươm vùng mộng tưởng
Thả sương rơi vào giọt đắng hồ trường.

Mộng viễn vông lạc vào mùa canh thức
Sương trắng trời Tây. Đông thắp nắng đầy
Vẫn biết trường giang xuôi giòng biệt xứ
Mà vẫn mong chim Lạc ngược đường bay!

Tháng 12! Thắp tinh cầu vời vợi
Đen một màu hiu quạnh chốn tha phương
Chập chờn giữa điệp trùng bóng tối
Là đông miên niệm tấu khúc hoài hương.


Send a Greeting Card
Retrieving an E-Card?


Enter Card Pick-up ID below:

Get your Free E-cardsby bravenet.com
HUY VĂN

No comments:

Post a Comment