Tuesday, December 7, 2010

LÚC DƯỠNG QUÂN

 
Thau bách nhật nằm ngay trước mặt
Mồi " chay " chính giữa, Lính khoanh tròn
Trung đội chuyền nhau từng ca sắt
Nhấm nháp, khề khà... " Cũng khá ngon! "

Một đám hồn nhiên đứng, nằm, ngồi
Đứa sờn vai áo, đứa tả tơi
Quan, lính như nhau: cùng trang lứa
Chuẩn úy, binh nhì ...cũng vậy thôi!

Rượu uống cho vơi mùi lửa đạn
Quên nỗi gian truân của lính rừng
Vài ngụm đủ làm tim đập loạn
" Đủ rồi! Tụi bây uống. Tao ngưng!"

Lắc lẽo cọc tre, võng thế giường
Poncho che nắng, gió, mưa, sương
Vài hơi thuốc lá trong tiếng nhạc
Tưởng như đang ở chốn hậu phương.

Đơn vị tuyến đầu còn đối địch
Hôm nay đại đội tạm xa vùng
Về sau phòng tuyến làm trừ bị
Dưỡng quân, ứng chiến, tái bổ sung.

Sống được lúc nào vui lúc đó
Huống chi bom đạn rất vô tình
Chút men sưởi ấm đời gian khó
Thắm tình Huynh Đệ, nghĩa Chi Binh.

HUY VĂN
( Thạch Trụ, Mộ Đức, Quảng Ngãi 24-06-1974)

No comments:

Post a Comment