Tuesday, December 7, 2010

LÃNG ĐÃNGVẫn còn đây tấm lòng son
Khi vui bất chợt, lúc buồn mang mang
Từ ngày thay cảnh nhân gian
Thủy chung còn lại mấy hàng thương tâm
Chút sương mờ tóc hoa râm
Nhuộm đời dâu bể, thăng trầm bấy lâu
Phù trần nắng quái, mưa ngâu
Nhân sinh chao đảo, mộng đầu bèo mây
Gánh quan san nặng vai gầy
Cõi trầm kha vẫn còn đầy nhiễu nhương
Vẫn gai góc phủ trên đường
Mang hồn du mục tha phương gọi tình
Muốn quên một cõi phân chinh
Lại càng thêm nhớ phận mình gió sương
Một thân du tử tha hương
Một đời oan nghiệt, vô thường, phân vân
Đất xa chung mảnh trời gần
Người đi nặng bước phong trần đó đây
Tôi theo đầu gió, chân mây
Lạc vào hoang tưởng, nhập bầy thiên di
Bao năm đôi ngả phân ly
Trang đời viễn xứ còn ghi dòng sầu
Ngõ hoàng hôn bạc mái đầu
Lối phiêu du lắng vó câu dặm trường
Mang lòng hoài vọng cố hương
Trông vời cố quận, hồn nương mộng về.

HUY VĂN.

No comments:

Post a Comment