Tuesday, December 7, 2010

THÁNG 4! HẸN CHUYẾN HỒI HƯƠNG


Tháng 4! Tận tuyệt quan san
Về đâu một thuở dọc ngang với đời!?
Thiên di trên cánh trùng khơi
Bạn, tôi đi giữa đầy vơi phận người
Chia nhau cay đắng, ngọt bùi
Gượng vui bằng những tiếng cười vô thanh
Nhắc nhau những chuyện ngày xanh
Nhánh trầm kha vẫn đơm cành thủy chung
Đã đành treo kiếm, bẻ cung
Vẫn còn đây tấm lòng trung rạng ngời
Núi sông dù rất xa vời
Màu Cờ, sắc Áo ngập trời viễn phương
Tháng 4! Dốc cạn hồ trường
Nhớ hoài một thuở cùng đường...trắng tay
Bể dâu, thời cuộc, đổi thay
Rượu thề bến Dịch còn quay quắt lòng
Bờ xa đếm bước lưu vong
Mặc cho năm tháng khép vòng tử sinh
Gần nhau bằng những thân tình
Của thời luân lạc, của khinh mạng đời
Nén thêm phiền muộn rã rời
Giữ trong tim kỷ niệm thời gió sương
Bạn, tôi lữ thứ dặm trường
Gặp nhau tặng chút thân thương kết tình
Dìu nhau qua cõi vô minh
Vượt cuồng lưu đỏ, đón bình minh tươi
Mong ngày nắng ấm môi cười
Đường mây cố quốc nối đời tha phương
Tháng 4! Hẹn chuyến hồi hương
Bạn, tôi về giữa phố phường hoan ca!
HUY VĂN

No comments:

Post a Comment