Tuesday, January 20, 2009

Tôi không có mùa xuân
Tôi không ăn Tết ở Nha Trang
Gắn Anh Pha xong về Phan Rang
Xuân Bảy mươi ba đêm ngưng bắn
Giao thừa không rượu đón xuân sang

Tôi không ăn Tết ở Biên Hòa
Long Thành bụi đỏ dấu chân qua
Xuân Bảy mươi tư trên lô cốt
Khói thuốc vàng tay chạnh nhớ nhà

Tôi không ăn Tết ở Sài Gòn
Lương khô cuối tháng thiếu cơm ngon
Xuân Bảy mươi lăm về Phú Giáo
Dấu xích hằn trên lối cỏ mòn

Tôi không ăn Tết ở miền Trung
Bắc Mỹ trời đông tuyết lạnh lùng
Hơn ba mươi năm xuân viễn xứ
Quê hương cách trở nhớ vô cùng

Tôi không ăn Tết ở xứ người
Thiếu cánh mai vàng nở thắm tươi
Bao năm tôi sợ ngày Tết đến
Không có mùa xuân vắng nụ cười .

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment