Saturday, January 24, 2009

Xuân nầy không về
Xuân nầy chắc con không về
Khi quê hương vẫn bốn bề lữa binh
Ai gây chi cuộc chiến chinh
Để con từ biệt gia đình ra đi
Ba trồng mấy chậu tường vi
Ngày con nhập ngũ giờ thì lớn chưa ?
Năm nầy tháng chạp thiếu mưa
Hoa có nở kịp giao thừa đón xuân ?
Tết nầy mẹ gói bánh chưng
Con không về được mẹ đừng bận tâm
Láng giềng gặp mẹ hỏi thăm
Tin con chiến trận đêm nằm lo âu
Em thơ gánh nước ao sâu
Thay anh chăm sóc giàn bầu vườn rau
Một mùa xuân nữa qua mau
Em không áo mới xanh màu lụa tơ
Chị hai xuân đến bơ vơ
Thờ chồng nuôi dưỡng con thơ một mình
Anh vì chiến cuộc hi sinh
Sắt son chị giữ trọn tình phu thê
Tết nay mừng đón xuân về
Quân hành biên ải não nề nhớ thương
Một mai trên khắp nẽo đường
Thanh bình trở lại quê hương con về

Giao thừa Xuân Kỷ Sửu 2009
SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment