Saturday, January 10, 2009

Còn chút gì để nhớ để thương


Cám ơn tất cả các bạn bè đồng môn khóa 10B/72 Đồng Đế, Nha Trang.

Một lần xem bài của bạn


Em Pleiku má đỏ môi hồng….
Còn một chút gì để nhớ để thương,

Trời Sài gòn nay chợt mưa chợt nắng,
Chiến hữu đó, nay chợt nhìn kỷ niệm,
Trời Sài Gòn lại nắng lại nặng mưa
Mưa trái mùa gặm nhấm mảnh đời trôi

Anh đã đi đi trọn đường đời
Pleiku đó nay vẫn còn má đỏ,
Để đời anh trọn kiếp chinh nhân,
Còn nhiều để nhớ để mà thương!

Sài Gòn mưa chợt đến lạnh mùa xuân,
Anh phương đó còn nhớ nhiều kỷ niệm,
Thanh kiếm bạc vùng vẫy trên biển cả
Ánh mặt trời rực rỡ cả trời xa,

Sài Gòn mưa chơt đến lạnh mùa xuân,
Pleiku lạnh gió đông về hồng đôi má
Ấm cả đôi bờ gởi chút nắng mùa xuân ,
Còn ít nhiều để nhớ để mà thương!
6/1/2009 giáp mùa xuân Kỷ Sửu
Alfa Hoàng Cúc – Hà Tiến Đạt

No comments:

Post a Comment