Friday, April 24, 2009

Tiếc Thương Người Chiến SỉĐây ! Tượng Hồn chiến sỉ
Đây ! Dấu ấn tưởng ghi…
Tiếc thương người nghĩa khí
Hy sinh chết trận vì…..
Nền Tự Do Công Lý

Đây dòng máu đổ tuôn
Đây nơi mầy nằm xuống
Mồ lạnh, nghĩa trang buồn
Niềm đau chôn kín cuộnĐây Chiến Sỉ đài tượng
Ôi ! Sụp đổ đau thương
Thời gian suốt miên trường
Tâm tưởng vẫn mang vương
Luôn còn đây …. Ký ức

Ôi ! Dòng máu đau thương
Hởi khí hùng bất tử
Của Việt Quốc Chiến Binh
Hàng trăm ngàn sự sống
Vùi thân xác nơi đây
Hy sinh trong cuộc chiến
Xối máu tưới cội cành…
…Cây đất nền Dân Chủ
Cội Tồ Quốc Tự Do
Cho Việt Nam đất Mẹ.

Hởi … Trơì cao lồng lộng
Hởi … Biễn cả mênh mông
Hởi … Hồn Thiêng Tổ Quốc
Hởi … Huyết mạch con tim
Năm tháng vẫn tiềm tàng
Niềm tiếc thương chiến sỉBa mươi tháng tư đen
Ôi! Niềm đau vong quốc
Hơỉ … Nỗi nhục chiến binh
Trong ván cờ thua cuộc
Bắt buộc phải đầu hàng
Đớn đau … bị bức tử

Từ đó … lặng lẽ trôi
Theo dòng thời gian đổi …
Đổi mới và đổi mới

Đây ! Nghe chăng u uất
Tiếng khóc Mẹ quê hương
Vì Cộng nô xâm lược
Áp đặc ách độc tài
Ba miền Nam Trung Bắc
Chủ Nghĩa Cộng Sản vào
Và Việt Nam “đổi mới…”

“Đổi mới” rất độc đáo
Chủ nghĩa vô sản thành
Chủ nghĩa tư bản đỏ
Gom góp nạo vét vùa
Ruộng đất nhà tài sản
Của đất nước của dân
Đảng ta cùng chia chat
Cho going họ cánh bè
Nhiều của chìm, của nổi
Lắm bạc biể, tiền rừng
Chuyển ngân hàng cất dấu
Hàng triệu tỉ đô la
Đảng Cộng giàu nứt vách
“Vì dân và nhờ dân”
Đảng Cộng được “đổi mới”

Việt Nam thời "đổi mới"
Từ chế độ bạo quyền
Người dân bị đổi mới
Bời đảng trị độc tài
Đè đầu cưởi cổ dân
Ban phát cho quyền sống
Ban phát cho Tự Do
Dân cúi xin mới được


Mặc tình cho dân chết

* Ba mươi tháng tư…. Đen
Ngày quê hương tủi nhục
Trãi dài thời gian suốt ….
Mấy chục năm qua rồi
Từ ngày … Đài Bia Tượng
Tiếc Thương Người Chiến Sĩ
Bị sụp đổ đau thương
Và Việt Nam “đổi mới”


Tập đoàn Đảng Cộng Sản
Quyền thống trị Việt Nam
Bao nhiêu năm “đổi mới”
Đổi mới có nên gì ?
Giữ nước có được chăng
Bọn bất tài thất đức
Lủ phản bội quê hương
Đảng “dại chợ, khôn nhà”
Rước voi dày Mả Tổ
Khiếp nhược trước ngoại bang
Hùng hổ với dân lành
Hãm hại bậc chân tu
Áp bức bắt giam còng
Tù đày người yêu nước

Ôi vô ngần đau xót
Hởi ! Người Việt dân Nam
Phải cuối đầu cam chịu ?

Đâu ? Tình thương Tổ Quốc
Đâu ? Trách nhiệm Quê hương
Đâu ? Thất phu hữu trách
Đâu ? Nghĩa khí can trường
Đâu ? Tinh thần bất khuất

Đây ! chiến binh Cộng Hòa
Đây ! Chiến Sỉ Tự Do
Đây ! Người dân yêu nước
Đây ! nhiệt huyết con tim
Đây ! con đường Đại Nghĩa

Làm sao ? phải làm sao ?
Chỉ có một hành trình
Mở ra đường độc đạo
Nhất quyết … hạ quyết tâm
Đấu tranh cùng quật khởi
Trổi dậy thề quật cường
Cùng yễm trợ cho nhau
Nhất trí, Nhất tâm .... đồng
Vùng lên và vùng lên
Triệt thoái đảng vô thần
Triệt diệt lủ Cộng Nô
Phá tan bè đảng đỏ
Giành lại quên hương mình
Đã bi Cộng nô cướp
Trã lại và trả về ....
Trã lại cho toàn dân
Trã về quyền Dân Chủ

Đây! Tồ Quốc gọi vang ...
Đây! Quê Hương trông đợi ...
và đồng bào luôn mong
Nền Tự Do . Dân Chủ
Đưọc khôi phục tôn vinh
Tôn Vinh nghĩa Nhân Quyền
Tôn Vinh nền Công Lý
và biểu tượng Linh Đài

Tiếc Thương Ngưòi Chiến Sĩ
QLVNCH


No comments:

Post a Comment