Monday, April 27, 2009

Cuộc tình không đoạn kếtThư em gởi những ngày anh vào lính
Chữ học trò nét mực vẩn còn xanh
Như mắt em ngày đưa tiển long lanh
Nên xa vắng kéo dài thêm nổi nhớ

Thư em viết trong nổi niềm lo sợ
Đời chiến chinh biết ai trọn câu thề
Trong những ngày anh biền biệt sơn khê
Tin chiến trận em về trong ái ngại

Thư em đến một chiều bên quan ải
Quê hương mình ngày binh lữa tràn lan
Giặc thù qua Bến Hải đến La Vang
Anh trở lại chiếm Cổ Thành Quãng Trị

Thư em về trong đêm dài mộng mị
Đại lộ kinh hoàng người chết phơi xương
Mẹ già ôm con trẻ khóc bên đường
Em ray rức thương người trong lữa đạn

Thư em trao tay anh ngày di tản
Theo đoàn người anh bước xuống xà lan
Em quay lưng mà nước mắt chứa chan
Rồi ở lại cùng gia đình bè bạn

Thư em chuyễn qua điện thư trên mạng
Thật tình cờ như một giấc chiêm bao
Ba mươi bốn năm tưởng mới ngày nào
Hai cuộc sống không cùng chung lối mộng

Thư em gởi trong ngọt ngào rung động
Như chuyện tình ngày anh mới hai mươi
Để tháng năm anh lưu lạc quê người
Nhớ em mãi cuộc tình không đoạn kết .

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment