Friday, April 10, 2009

NON PHẦN TƯ THẾ KỶ


T-N-T

Anh vào Nam với danh từ hoa mỹ
Giải phóng quê hương, chân lý cứu dân lành
Thanh bình rồi nhưng phải thế không anh
Hay xương máu để tranh giành cơm áo?

Anh vào Nam vét vơ từng chén gạo
Của mẹ già tần tảo nuôi con
Để trẻ thơ dòng lệ chảy lăn tròn
Để ông lão mõi mòn manh áo rách

Anh vào Nam với danh từ trong sạch
Đôi dép chẵng lành dám rạch trường sơn
Đường dốc Tam Biên manh áo vai sờn
Đường Số Chín từng cơn mưa giá bấc

Hơn ba mươi năm, anh nằm gai nếm mật
Từng tuyến thông hào, xương chất lại thành non
Từng hố bom, máu lệ chảy đang còn
Vì đại pháo, AK, hầm chông bãi chết

Hơn ba mươi năm anh dày công thêu dệt
“Cách mạng khoan hồng, cách mạng yêu thương”
Dân Việt nam đau khổ trăm đường
Nghìn nắm mộ mùi hương còn nghi ngút

Hơn ba mươi năm anh dày công mua chuộc
Từng tốp dân nghèo bắt buộc phải hy sinh
Xin dừng tay! Nối lại chút thâm tình
Chắc anh hận vì thấy mình phi nghĩa lắm!

Từ Bắc vào Nam với Trường sơn vạn dặm
Anh đánh ai? Hay máu thắm da vàng?
Đạn AK, dân Việt phủ trời tang
Rừng đại pháo hàng ngàn thây ngã gục

Chúng tôi chết, rồi các anh cũng chết
Nhưng ngày mai lịch sử dệt căm hờn
Gọi anh về đối diện với gian sơn
Chân run rẫy bàn tay chưa ráo máu

Hãy dừng lại! Sau bao nhiêu lần đau xót
Nếm mùi hương thấm ngọt của lương dân
Để máu xương không còn chảy bao lần,
Ngoảnh mặt lại, ngót phần tư thế kỷ...

No comments:

Post a Comment