Monday, April 6, 2009

Tháng tư nhớ nhà .


Tháng tư ngày di tản
Xuống tàu vượt đại dương
Tôi làm dân tị nạn
Xứ người là quê hương

Tôi không còn chiến đấu
Để bảo vệ quê nhà
Giờ nhọc nhằn cuộc sống
Nuôi gia đình phương xa

Những ngày trên đất lạ
Khác ngôn ngữ màu da
Cũng phố phường xa mã
Nhưng không gần mẹ cha

Mùa xuân trên Bắc Mỹ
Ba mươi bốn năm qua
Tôi không người tri kỹ
Tháng tư nghe nhớ nhà

Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment