Saturday, April 18, 2009

Ba mươi bốn năm rồi .


Ba mươi bốn năm phải không em ?
Từ khi con tàu rời trong đêm
Trùng dương cơn sóng hồn ngây dại
Mình mất nhau rồi phải không em ?

Ba mươi bốn năm nhớ em ơi !
Trên đường di tản vượt biển khơi
Quê hương yêu dấu người năm cũ
Anh đã xa rồi nhớ em ơi !

Ba mươi bốn năm mải cách xa
Em về bên ấy với người ta
Anh sống phương nầy bên kẻ lạ
Duyên nợ không thành mải cách xa

Ba mươi bốn năm mấy lần về
Thiếu em mừng đón nhớ đam mê
Không ai buồn tiển sầu cung oán
Như những ngày xưa mấy lần về

Ba mươi bốn năm nửa cuộc đời
Bắc Mỹ chiều đông lạnh tuyết rơi
Anh tấm thân gầy nghe giá buốt
Mang mảnh tình em nửa cuộc đời

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment