Wednesday, December 9, 2009

Về Thăm Chốn Củ


Có một ngày ta về thăm chốn củ
Hàng dừa xanh vẫn nghiêng bóng đợi chờ
Thần vệ nữ đã trở thành goá phụ
Nằm tương tư anh lính đỉnh non xa
Bải tuột núi ngậm ngùi trơ vách đá
Vọng biển xanh buồn bả ngóng người xưa
Tháp chàm cỗ vẫn nghìn năm đứng đợi
Nét rêu phong mòn nổi ưu sầu
Sông xóm Bóng hững hờ trôi chãy
Chở về đâu nặng trĩu thương đau
Người quanh ta ? hay bóng ma Hời nơi cỗ mộ ?
Kéo về đây đòi lại sơn hà ?
Ta bỗng hiễu nổi hờn vong quốc
Trong thân ta có giòng máu Champa?
Có phải mưa rơi hay mắt ta mờ lệ ?
Nước từ đâu? sao laị mặn môi hờ ?
Ta muốn hỏi đâu bầy ngựa hoang?
Đâu những chàng trai vai mang thanh kiếm bạc
Với thời gian dù tóc có thay màu
Hãy về đây cùng ta thăm chốn củ
Để cùng ta chia sẻ những thương đau ?

Trần Trà Vinh
Viết nhân dịp về thăm Nha Trang hè 2005
Khoá 2/72 HSQ/TB THSQ-QLVNCH

No comments:

Post a Comment