Sunday, December 27, 2009

Cuối Một Vòng Quay


Ngày cuối tuần, cuối năm, cuối tháng
Khép một vòng nhật nguyệt đa đoan
Cứ như thế: theo mùa phiêu lãng
Ngày nối đêm, tháng lụn năm tàn!

Trời cố quận chắc vàng hạt nắng
Phố phường xưa thay áo vào mùa
Đêm viễn xứ lạnh đầy mắt trắng
Trải hồn mềm theo gió xa đưa.

Màu thời gian phai dần sợi nhớ
Bước mòn chân so lệch vuông đời
Khác chi cảnh trôi sông lạc chợ
Khi trăm chiều lối mộng chơi vơi!

Đi! Thì vẫn đường đi không đến!
Về! Còn đâu lối cũ quan san!
Cứ lây lất như thuyền không bến
Ngậm ngùi thương hoàng hạc xa đàn.

Vòng đời- lần nữa- thay trang mới
Qanh quẩn cũng là những chờ mong
Chờ đêm mau sáng, ngày mau tới
Biết đâu vui được thoáng mơ hồng!

HUY VĂN

No comments:

Post a Comment