Friday, December 4, 2009

Ao Lua Ha Dong / BS To Pham Lieu

Áo Lụa Hà Ðông

Nắng Ca-li anh đi mà chợt rét..

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông .

Lụa Hà Đông nghìn đồng một mét .

Vậy mà sao em nỡ cắt bốn năm màu .

Còn tiền công tuy chẳng kể vào đâu ,

Nhưng cuối tháng làm sao anh thanh toán .

Em may một áo, anh đã buồn một tháng ..

Em chơi nguyên com lê, anh chết cả tâm hồn .

Nhưng em ơi !tình nghĩa tựa bằng non .

Anh xin hứa từ đây ngừng uống rượu .

Và hốt non vài ba bát hụi .

Ðể dành tiền may áo lụa Hà Đông .

Lụa Hà Ðông, áo ấy em mặc đẹp vô cùng .

Áo tuy đẹp nhưng đau lòng anh lắm .

BS Dù Tô Phạm Liệu

No comments:

Post a Comment