Friday, April 2, 2010

Chuyện đời tôi .

Ba tôi vào quân đội Pháp
Trước ngày đất nước chia đôi
Mẹ đưa tôi về quê nội
Lìa xa quê ngoại bồi hồi

Ngày tôi vừa lên mười tuổi
Nội buồn sớm tối lo âu
Việt Minh từng đêm đấu tố
Giết người địa chủ sang giàu

Mẹ đưa tôi về quê ngoại
Cũng dòng sông nước Vu Gia
Vội vàng chợ chiều Ái Nghỉa
Qua sông cho kịp chuyến phà

Ba tôi vào trường Đồng Đế
Khóa sinh khóa Tám Sáu Hai [8/62]
Pháo binh ra trường Dục Mỹ
Rồi về căn cứ Phú Bài

Ngày tôi lên hai mươi tuổi
Mùa hè đỏ lửa tràn về
Giặc thù vượt sông Bến Hải
Ba về trấn đóng Thanh Khê

Tôi vào quân trường Đồng Đế
Khóa sinh khóa Tám Bảy Hai [8/72]
Long Thành bụi mờ Thiết Giáp
Vùng Ba chiến thuật miệt mài

Cha con tình sâu nghỉa nặng
Ba lo trấn thủ tuyến đầu
Con xa phố phường Đà Nẵng
Tây Ninh , Hậu Nghỉa dãi dầu

Tháng Tư nhớ ngày quốc hận
Thư buồn con gởi cho ba
Chiến tranh qua hai thế hệ
Bảo tồn một giải sơn hà

Những chiều về trên xứ lạ
Cô đơn làm kẻ xa nhà
Tôi buồn bao lần bật khóc
Những ngày không mẹ , vắng cha

Thiên Chương khóa 8/72
Chi Đoàn 2/15 TK

No comments:

Post a Comment