Sunday, March 21, 2010

Mai ta về Phan Thiết

Ghé lại cổng Trường Nam

Nhìn mái Trường nuối tiếc..

Ôi tuổi thơ năm nào

Rồi Bồ Ðề, Tiến Ðức

Sang Chùa Bà Bạch Vân

Tuổi hoang quên giấy mực

Áo Lính khoát phong trần

Ðời ta vào cuộc chiến

Trường xưa bỏ lại sau

Phượng hồng vui ký ức

Bè bạn mỗi phương nào…

Rồi ta đi đánh trận

Hành quân về chén say

Máu thù vuơng đầu súng

Xác bạn đẩm lệ nầy

Chiến tranh đùa tuổi trẻ

Chinh chiến cười thăng hoa

Gác thây bạn quạnh quẻ,

Ánh nến hồng nhạt nhòa

….2/

Hai mươi năm giữ nước

Bao đứa bạn ra đi,

Mấy đứa về nạng gổ

Nước mất rồi còn gì ?

Rồi thân phận người Lính

Kẻ tù đầy chốn xa

Người lưu vong trời lạ

Bạn hè phố không nhà

Mai ta về Phan Thiết,

Người Lính già bại vong

Lệ nhỏ buồn Trường cũ

Ðường trần tựa bụi hồng….


No comments:

Post a Comment