Saturday, October 24, 2009

Mùa thu năm xưa


Mùa thu lại về trên Bắc Mỹ
Có lá vàng rơi khắp nẻo đường
Ghế đá công viên bao thế kỷ
Nhân tình ngồi nói chuyện yêu thương

Tôi nhớ năm xưa về Đồng Đế
Mùa thu chinh chiến quê hương mình
Lửa đạn tang thương bao thế hệ
Tôi theo bè bạn bước đao binh

Tôi nhớ mùa thu qua Phú Chánh
Đồng hoang cỏ cháy khắp nẻo đường
Bao kẻ mất con đời bất hạnh
Khóc cảnh bể dâu khúc đoạn trường

Tôi nhớ con đường về An Lộc
Quốc lộ Mười Ba chẳng lá vàng
Có những nấm mồ nằm cô độc
Một tấm thẻ bài mấy nắm nhang

Tôi nhớ bạn bè ngày dong ruổi
Nhớ lá vàng rơi buổi quân hành
Nên viết bài thơ trong tiếc nuối
Thương những mùa thu mộng tuổi xanh

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment