Thursday, October 29, 2009

Đêm Pleiku
Ta đến đây rồi . Ơi Pleiku !
Một chiều gió lạnh xám mây mù
Nơi nào phố xá ? Đâu mặt trận ?
Chỉ thấy núi đồi trắng mưa thu .

Lính trẻ lang thang trên đường phố
Mong gặp “ Em má đỏ môi hồng “
Nhưng chỉ thấy người dồn chân bước

Phố xôn xao áo trận, đồ bông .

Cả buổi tối đi lên, đi xuống
Hết cà phê lại đến…cà phê !
Thoáng hơi thu theo gió trôi về
Mai ra trận, đêm nay xả láng .

Đêm giới nghiêm trời chưa vội sáng
Lính độc thân vui trước, buồn sau
Ngày và đêm có khác gì nhau
Nên cứ thế ngược xuôi phố thị .

Nay thoải mái, mai đi mút chỉ
Đứa Pleime, đứa khác Lệ Minh
Địa danh mang kỷ niệm thân tình
Như định mệnh sẵn dành cho Lính .

Buổi đầu tiên cõi lòng vô định
Lính xa nhà, lãng mạn thâu đêm
Chong mắt thức nhìn thành phố ngủ
Chợt nao lòng một nỗi không tên .


HUY VĂN
( Để nhớ Khóa 57 RNSL và mùa thực
tập Trung Đội Trưởng 28/10/1973 )

No comments:

Post a Comment