Wednesday, July 29, 2009

Viết những bài thơ


Tôi viết cho em những bài thơ
Từ ngày tan học bước bơ vơ
Theo bước em về đường Thống Nhất
Cuối nẻo dòng sông chảy lặng lờ

Tôi viết cho em từ Nha Trang
Trên đỉnh Hòn Khô nhạt nắng vàng
Nhìn xuống Ba Làng thuyền ghé bến
Vắng bóng em về nhớ mê man

Tôi viết cho em từ Bình Dương
Quốc lộ Mười Ba buổi mở đường
Trong tiếng pháo thù từ An Lộc
Không tiếng em cười trong nhớ thương

Tôi viết cho em từ chốn xa
Bắc Mỹ đêm về lạnh tuyết qua
Thương mải cuộc tình ngày chinh chiến
Nên nhớ về em buổi xa nhà

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment