Friday, July 31, 2009

Quyết tử


Tổ quốc lên cơn đau
Lòng người quặn thắt
Lớp lớp Sĩ Nông Công Thương
Hàng hàng đều đã dấn thân
Người người đều đã lên đường
Hàng, lớp, người người vào chốn cầm giam
Vẫn tiếp nối dòng người
Hiên ngang đi vào lao ngục
Quyết đòi lầy một điều
Quyền Dân tộc tự quyết
Để bảo vệ giang sơn
Dẫu phơi gan trải mật
Phải chận ngay bọn tay sai cúi luồn
Dâng Nước Nhà cho lũ giặc Bắc phương
Từng tấc đất, nghìn năm bao máu thắm

Dân tộc ta kiên cường
Dù xương trắng khắp núi rừng Quê hương
Khống thể, không thể...
Để hình hài Tổ tiên bị ngoại xâm chia cắt
Để sóng biển quê Cha uất hận dâng trào
Để mắt mẹ vỡ máu khóc con mình chìm đắm
Biển, đảo, biên cương giống nòi bách thắng
Lê,Nguyễn,Lý,Trần ơi !
Hãy giống lên hồi trống trận
Nguyện một lời "thà làm quỷ nước Nam"

Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi
Xin nổi dậy hồi sấm sét
Chuyễn động trời Đông
Ầm ầm bão lửa căm hờn
Cho vỡ tan máu tim lồng ngực
Chảy tràn uất hận lên thần lực
Từ châu thân dạ đồng gan sắt
Của hơn tám mươi triệu cánh tay
Quyết đập tan lũ bán nước phen này.

Lê quang Hồng
Perth,WA. 27/7/09

No comments:

Post a Comment