Wednesday, June 10, 2009

Về Cali nhớ bạnTôi đứng bên nay Thái Bình Dương
Cali chiều nắng ấm soi đường
Nhớ bạn bè tôi người nằm xuống
Trong cuộc hành trình giữ quê hương

Có đứa vùi thây dưới Trường Sơn
Miền Trung mưa lạnh gió từng cơn
Chôn lấp vội vàng poncho phủ
Lạnh mải mồ hoang khóc tủi hờnCó đứa hy sinh miền Cao Nguyên
Kontum bụi đỏ nhuốm hồn thiêng
Từng đêm vất vưởng về trong gió
Như oán hờn ai lỡ ước nguyền

Có đứa ra đi trận Bình Dương
Quốc lộ Mười Ba xác ngập đường
Không cổ quan tài hàng nến đỏ
Không khăn tang trắng thoảng mùi hương

Có đứa không về đến Cà Mâu
Cữu Long con nước chảy về đâu
Đạn pháo xẻ thân thành mảnh vụn
Máu thấm phù sa đất đỏ màu

Dăm đứa còn đây buổi hôm nay
Nâng chén rượu nầy uống cho say
Ngày mai mổi đứa đi mổi ngã
Nhớ bạn tôi buồn buổi chia tay .

Lê Chiến khóa 8/72 CĐ 2/15 TK
Ngày Đại Hội TGB nam Cali 2009


No comments:

Post a Comment