Friday, June 19, 2009

CHIỀU QUA VÀM CỐNG


Buổi chiều , mưa đổ trên sông vắng
Công voa dừng lại đợi chuyến phà
Bến Bắc chập chờn trong sương trắng
Một dòng trăn trở đục phù sa .

Chiều qua sông thoáng buồn se sắt
Mưa thấm Poncho , lạnh cõi lòng
Lạnh tràn lên mắt , lên thép súng
Lính trẻ xa nhà nhớ viễn vông .

Ta qua sông . Thì đang qua sông !
Mây mù giăng lối , trắng mênh mông
Mưa đọng hạt mềm trên nón sắt
Từng giọt rơi thầm vào hư không .

Con đò đẩy ngược để thả xuôi
Chòng chành sóng vỗ , lục bình trôi
Lính cũng phong trần trên vạn lối
Bềnh bồng như đám lục bình thôi !

Đường ra mặt trận vùng châu thổ
Mang dấu phù sa , lấm đất màu
Giày saut lết bết , mưa lầy lội
Mỗi bước chân qua , một nỗi sầu .

Tuổi trẻ thở dài vì chinh chiến
Chiều qua Vàm Cống thoáng chạnh lòng
Bên bồi , bên lở , sông vẫn đục
Cho đến bao giờ nước lại trong ?

(Tặng Khóa 57 Rừng Núi Sình Lầy)
HUY VĂN
(Trên đường vào Chi Lăng, Thất Sơn)10-1973

No comments:

Post a Comment