Saturday, March 14, 2009

Người em gái nhỏ .


Tôi có người em gái nhỏ
Nhẹ nhàng chân sáo bên thềm
Má em hồng như phượng đỏ
Rộn ràng biển nắng chiều êm

Từ khi tôi là lính chiến
Nẻo xa heo hút quân hành
Rừng không xanh màu nước biển
Nhưng cùng áo trận màu xanh

Tôi có người em tóc ngắn
Bên trường Nữ dáng ngây thơ
Thẹn thùng vành môi nhẹ cắn
Em buồn tóc cũng ngẩn ngơ

Từ khi tôi rời xa phố
Biên cương vang tiếng súng thù
Chiến xa về trong đạn nổ
Kiêu hùng lính trận biên khu

Tôi có người em gái nhỏ
Vắng tôi ai đón em về
Ở đây mưa rừng lộng gió
Nhớ em ngày buồn lê thê

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment