Monday, March 23, 2009

Không như người chinh phụ .


Em không đan áo mùa đông
Như người chinh phụ gởi chồng năm xưa
Nên anh phiên gác chiều mưa
Poncho thấm lạnh đón đưa nổi sầu
Em không qua bến giang đầu
Như người chinh phụ qua cầu đắng cay
Nên anh nhớ lại những ngày
Tình ta đã chắp cánh bay mất rồi
Em không phai nhạt màu môi
Như người chinh phụ đơn côi đợi chồng
Nên anh buồn những đêm đông
Con đò thiếu khách bến sông vắng người
Em không khô héo nụ cười
Như người chinh phụ nhớ người đi xa
Nên anh những buổi chiều tà
Ngồi trên pháo tháp thương nhà nhớ quê
Em không gởi gấm câu thề
Như người chinh phụ buổi về đợi ai
Nên anh chiến trận miệt mài
Ngở ngàng định mệnh an bài nhớ em

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment