Friday, January 1, 2010

Mấy độ xuân về .


Năm Bảy mươi hai mừng xuân mới
Sông Hàn gió lạnh buổi đến trường
Nuôi giấc mộng đời ngoài tay với

Chép vội bài thơ gởi nhớ thương

Năm Bảy mươi ba chào xuân đến
Bạn bè dăm đứa súng cầm tay
Nổi nhớ nào như không bờ bến

Công tác Phan Rang bước từng ngày

Năm Bảy mươi tư xuân xứ lạ

Long Thành phiên gác ngủ không yên

Tiếng xích rền vang trong vội vả

Nhắc nhở lửa binh khắp mọi miền

Năm Bảy mươi lăm chờ xuân tới

Chi Đoàn rời Tân Uyên
Biên Hòa
Quốc lộ Mười ba bom cày xới
Ngày tháng binh yên đã vội qua
Năm nay đã mấy mùa xuân lại

Quê hương xa biệt mấy lân về

Bắc Mỹ lạnh buồn như quan ải

Nhìn tuyết rơi đầy nhớ mải mê


Thiên Chương khóa 8/72

Chi Đoàn 2/15 TK

No comments:

Post a Comment