Sunday, May 10, 2009

Quan ải chiều buồn .Quan ải chiều nay tê tái lạnh
Buôn bản đường xa Thượng nữ về
Anh đứng buồn như chim rủ cánh
Đốt thuốc ấm lòng nhớ mỏi mê

Anh ngồi gác giặc bên đầu núi
Bên lổ châu mai dấu đạn cày
Chỉ thấy rừng xanh mờ dấu bụi
Mây chiều hun hút phủ quanh đây

Chiều nay em về sau buổi học
Mưa rơi ướt vạt áo em bay
Nhớ lúc em buồn anh vuốt tóc
Lau giọt lệ nào buổi chia tay

Rừng vắng không em buồn quan ải
Thượng nữ về đâu nặng gánh gùi
Ba năm chinh chiến chưa trở lại
Nhớ hoài một thuở những ngày vui .


SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment