Friday, February 6, 2009

Thư gởi Hồ trung Hậu .


Tôi với anh chưa một lần gặp mặt
Dù cùng chung mưa nắng ở thao trường
Đồng Đế ơi những ngày tháng mù sương
Nhớ kỹ niệm của một thời vào lính

Vì TỔ QUỐC lên đường không suy tính
TRÁCH NHIỆM nào mang nặng cả bờ vai
Trong hiên ngang DANH DỰ của đời trai
Mình chấp nhận không một lời than trách

Xa mái trường ngày vui bên đèn sách
Về Nha Trang thao trường đổ mồ hôi
Bải Tiên ơi cơn sóng vổ bên đồi
Chiều bải tập đèo Rù Rì mỏi bước

Ngày mản khóa bước quân hành xuôi ngược
Anh ra vùng hỏa tuyến mịt mù khơi
Tôi về Nam đường xa bước rả rời
Mình chung một quê hương hờn sông núi

Tôi viết những bài thơ trong buồn tủi
Anh chưa tròn hẹn ước cũng như tôi
Qua trang thư tình đồng đội bồi hồi
Tin buồn đến như một lời vĩnh biệt

Xin gởi anh những chân tình tha thiết
Và nguyện cầu anh một thuở an vui
Đón xuân sang mà lòng thấy ngậm ngùi
Tôi nhớ mãi tên anh Hồ trung Hậu .

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

No comments:

Post a Comment